top of page
201113_logo partner.png
201113_logo partner.png
MUA_Logo_png.png
Portfolio
l-eau.png

L'EAU is een lab voor innovatie en internationalisering om ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven te creëren, gericht op samenwerking, in een van de belangrijkste grensoverschrijdende regio's in Europa.

 

L’EAU richt zich op een onderzoeksgebied dat kan worden onderverdeeld in drie deelgebieden: ‘Metropole Köln-Bonn’, ‘Rheinisches Revier’ en ‘Zuid-Limburg’ (in Euregionale context).

 

De trinationale agglomeratie tussen Maas en Rijn is een centrale regio in Europa met een sterke economie die zich onafhankelijk van bestuurlijke grenzen ontwikkelt, gebaseerd op de pijlers kennis, technologie en dienstverlening. Gezamenlijk wordt richting en vorm aan de toekomst gegeven. De regio is in veel opzichten uniek in Europa. De RWTH Aken vormt hierin een krachtige spil met een globaal bereik.

 

Gebaseerd op onderzoek en verbeeldingskracht worden lokaal en bovenregionaal verweven processen, lagen en structuren in geografisch, economisch, ecologisch, sociaal en (bouw-) cultureel opzicht in een toekomstig ontwikkelingsperspectief geplaatst.

L´EAU ist eine Plattform für innovative und internationale räumliche Zusammenarbeit, in einer der wichtigsten grenzüberschreitenden Regionen Europas.

Gemeinsam wird die trinationale Agglomeration zwischen Maas und Rhein zu einer zentralen Wissens-, Technologie- und Dienstleistungsregion, die unabhängig von administrativen Grenzen in Wechselbeziehung zueinanderstehen, entwickelt und gestaltet.

Dabei ist die Region in vielerlei Hinsicht einzigartig: ihre Lage macht sie zu einer der wichtigsten grenzüberschreitenden Regionen Europas und zugleich mit Hilfe der RWTH Aachen zu einer zentralen Wissens-, Technologie- und Dienstleistungsregion, die unabhängig von administrativen Grenzen in Wechselbeziehung zueinandersteht.

Bildgebend sind damit einhergehende Prozesse, Schichten und Strukturen in siedlungs­geographischer, ökonomischer, ökologischer, sozialer und (bau-)kultureller Hinsicht.

Laboratory for

European Augmented Urbanism

bottom of page